اقرأ باسم ربك الذي خلق

25 Dec 2017

Notes on Shirk and Tawheed


۩ “Waqai, tum Allah ko chor kar jin ko pukarte ho, wo bhi tumhari tarah Allah ke banday hain, so tum inko pukaro! Phir inhe bhi chahye ke tumhara jawab de, agar tum sachay ho.”

[Surah A’raaf, surat 07, Ayat.194]

۩“(Aye Nabi ﷺ) Aap keh dijiye k”main tou sirf apne Rubb hi ko pukarta hun or Os k sath kisi ko shareek nahi kerta”[surah Jinn, surah # 72, ayat# 20].

۩ Ibn Abbas Radi Allahu Anhuma se rivayat hai ki Rasoollall ah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Qabron par masjid bananey walo aur us par chirag karney walon par bhi laanat farmayee hai.

Sunan Abu Dawud, vol 2,1459.

(1) GAUS-E-AAZAM (Sabse Bada Faryaad Sunne Wala )

“Kaun hai jo beqarar ki dua sunta hai jab ke wo usse pukare aur kaun uski taklif ko door karta hai, aur kaun hai jo tumhe zameen ka khalifa banata hai ! Kya Allah ke sath aur koi Mabood hai ?

(Surah- Tul-Namal, Aayat-no–62)

(2) MUSKIL-KUSHA (Tamaam Mushkilen halkarne wala)

Agar tumhe Allah kisi mushkil me daal de to iske siwa isko koi door karne wala nahi aur agar wo tumhe kisi khaer(bhalai) se nawazna chahe to wo har chiz par qadir hai.

(Surah Anaam, ayat 17)

(3) DAATA (Sab Kuch Dene Wala)

Besak Allah bada denewala hai.

(Al-Quraan)

Jise chhata hai betiyan deta hai, jise chhata hai bete deta hai, jise chhata hai bete aur betiyan mila jhula kar deta hai, aur jise chhata hai banjh rakh deta hai, wo to janne wala Qudrat wala hai”

(ash Shura,49,50).

۩ Aye Nabi ﷺ in say kehdo,’main apni zaat k liye bhi kisi nafa-o-nuqsaan ka ikhtyar nahi rakhta, Allah hi jo kuch chahta hai hota hai, or agar mujhay ghaib ka ilm hota tou apne lye bohat say faiday hasil kar leta oR mujhay kabhi koi Nuqsaan na pohanchta, main tou mehez aik khabardaar karne walaor khushkhabri sunanay wala hun on logo k lye jo meri baat sunain.”[Al-Qur an,surah A’raaf, ayat#188]

۩ Aye Nabi ﷺ tum farmado ki mane tumse kabhi ye nahi kaha ki Allah ke khazane mere paas hai aur mane ye bhi nahi kaha ki me gaib ka ilm rakhta hu ar me tum se ye bhi nhi kehta ki me koi farishta hu me to chal pada us wahi pr jo meri taraf ki gai tum farmado kya andha ar aakh wala dono barabar ho sakte hai kya phir bhi tum sochte nahi.

SURAH 6, AYAT-50.

۩ Mohammad ﷺ: Aagah rahna unlogo se jinhone apne nabi aur nek bujurgo ki kabro ko ibadat ki jagah le liya hai lekin tum mese aisa koi mat karna mai tumhe mana farmata hu is chiz se.

Sahih al bukhari, thee Book of Prayers (Kjitab Al-Salat) [004:1083]

۩ Jabir r.a. riwayat karte hai ki nabi s.a.w. ne kabro par baithna, kabr ka pakka karwana aur kabr par imarat banwana mana farmaya tha.

Sahih Muslim, kitabul janaza,Kitab-4, Hadith-2116.

۩ Aur agar ALLAH tumhain koi takleef pochchana chahy to is k siwa usy koi door karne wala nahi or agar wo tumhary sath bhalai ka irada kary to koi us k fazal ko rad karne wala nahi wo apne bandon me se jisy chahta hy apna fazal pohchata hy aur wo bara bakhsne wala nihayat meherban hy (sura yunus ayat # 107).

۩ “Jin Jin Ko Ye Log Allah K Siwa Pukarte Hain, Wo (Log) Kisi Cheez Ko Paida Nahi Karsakte, Bulke Wo To Khud Paida Kye Gae Hain, (Aur Wo) Murde Hain, Zinda Nahi, Enhain To Ye Bhi Khabar Nahi K (Apni Qabron) Se Kab Uthae Jaenge.

[Surah Al Nehl 20-21 Ayah]

۩ Kya Allah Apne Bandon K Liye Kafi Nahi?

Ye Log Apko Allah K Siwa Auron Se Dara Rahe Hain,Jise Allah Gumrah Karde Iski Rahnumai Karne Wala Koi Nahi. (Surah-Zam ar, Aayat-no35)

۩ “Aur Allah-Taal a Par Jo Bharosa Rakhta Hai Iske Liye Allah Kafi Hai” (Surah-Tal aaq, Aayat-no 03)

۩ Agar Main Kisi Ko Hukum Deta Dusron Ko Sajda Karne Ka , Toh Aurton Ko Hukum Deta K Wo Apne Shohron Ko Sajda Kare.

Abu Dawood, Jild 2 Hadees, 373.

۩ Hazrat Ali Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki mere Habib Rasoollallah Sallallhu Alaihi Wasallam ne Kabristan mein Namaz parhney se mana farmaya hai

Sunan Abu Dawud, Vol 1, # 488.

۩ Hazrat Abu said khudri Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya sari zameen Namaz ki jagah hai siwaye Hamam aur Kabristan ke

Sunan Abu Dawud, Vol 1, # 490.

۩ Hazrat-Noumaan- Bin-Bashir {Radi Allahu ‘Anhu} se rivayat hai Rasoollallah {sallallaahu Alaihe Wasallam} ne farmaya Dua hi to ibaadat hai, phir apne”Surah-Tul-Momi n” ki “Aayat-no–60” padhi, Tumhare Parwardigar ne Farmaya Mujhe Pukaro Main Tumhari Dua Qabool Karunga , Aur Jo Log Meri Ibaadat Se Takabbur Karte Hain Woh Zaleel-O-Khuwar Hokar Jahannum Main Dakhil Honge.

( Jamia -Tirmizi, Vol-no: 2, Book:(Kitab-ul- Dua), Hadees-no:1297).

۩ “…. Ho sakta hai ki tum kisi cheezko napasand karo aur wah tumhare liye bahtar ho beshak Allah janta hai aur tum nahi jante”

(surah baqarah 216).

۩ Aap ﷺ ne un logo ke upar LAANAT ki hai, jo log KABRO par jakar chiraag jala te hai.

Abu Dawood:3230.

۩ Aap ﷺ ne KABRO par Masjid (Sajda karne ki jagah) bana ne walo par LAANAT farmayi hai.

Abu Dawood:3288

۩ Rasul ﷺ ne KABAR par BAITH ne se, KABRO ko PAKKHI karne se, KABRO ko OONCHA karne se, KABRO par kuch TAMEER karne se aur KABRO par likhe huye PATTAR laga ne se manaa farmaya hai.

Abu Dawood:3225.

۩ Rasul ﷺ ne farmaya: Jo shakhs kisi bhi KABAR par baith ta hai us se behtar hai ke wo AAG ke angaarey par baith jaye aur AAG uske jisam aur uske kapdo ko jalaa kar raaqh kar daale.

Muslim:2119.

Aur usse badhkar GUMRAAH kaun hai jo Allah ke alawa aiso ko PUKARE jo uska qayamat tak ka jawab nai de sakte, balki wo to GAFIL hai unke pukar se.

{Surah Al-Ahqaf 46:5}.

۩ Aur tumare RAB ne faisla farmaya hai ke Uske siwa kisi ki ibadat na karo

Surah Isra-23.

۩ Allah farmata hai ke jinko tum Allah ke siwa pukarte ho, wo toh tumari tarah ke bande hi hai

Surah Araaf-194.

۩ Tum Allah ko chhor kar kisi aur ko na pukaro, ye na tum ko faida de sakte hai aur na hi nuqsaan, agar tum ne Allah ko chod kar kisi aur ko pukara toh tum ZALIMO me se ho jaoge

Surah Yunus-106, 107

۩ Quran me SHIRK ko ZULM khaha gaya hai, hume maloom hua ke Allah ko chod kar kisi aur ko pukarna SHIRK hai.

AL QURAN

WOh LOOG ALLAH K SIWA AYSE CHEEZO KE IBADAT KRTAY HAIN JO NAA UNHAY NUKSAAN POCHA SAKTAY HAIN NAA FAIDA , OR KEHTAYHAIN YEH ALLAH K YAHA HAMARAY SHIFARSHI HAIN (SURAH YOUNUS 18).

Aap ﷺ Ne Kaha”Aye Allaah Meri Qabar Ko Budh Na Banana Jiski Puja Ki Jaye.Allaah Ka Us Khoum Par Saqt Gazab Nazil Hota Hai Jo Apne Nabiyo Ki Qabaro Ko Ebaadat Gaah Bana Letay Hai”.[Muwatta Imaam Malik 9:88].

Abu Waqid Al-Laithi r.a. riwayat karte hai ki jab rasool s.a.w. Hunain gaye to wo ek ped ke pass se guzre jise butparast log Dhat Anwat kahte the jisme wo log apne hathyaro ko tanga karte the.Sahabio ne kaha ki Ae Allah ke Rasool hamlogo ke liye bhi ek Dhat-Anwat bana dijiye jaise un logo ke pass hai.Yeh sunkar rasool s.a.w. ne farmaya, SubhanALLAH ye to waisi hi baat ho gai jaisa ke Musa a.s. ke sathio ne kaha tha ki Ek hamlogo ke liye Khuda bana dijiye jaisa unlogo ke pass hai. Wo ke jiske kabje me meri rooh hai tum beshak unlogo ki pairwy karoge jo tumse pahle guzar gaye hai.

SUNAN TIRMIDHI (Vol. 4, Book 7, Hadith 2180).

“Mushrikeen jin logo ko pukaar te hai, wo khud Allah se Qareeb ho ne ki talaash me rehte hai aur is fikar me rehte hai ke koun Allah ka zyaada muqarrab hai aur usi (Allah) ki rahmat ki ummeed rakhte hai aur uske azhaab se darte hai, beshak Tere Rabb ka azhaab waqaayi dar ne ki cheez hai.”

Surah Bani Israel:57.

Chaliye dekhte hai ki BABA(MAZARO WALE) jinse kuch muslim apni murade mangte hai..qayamat ke din wo kya jawab denge:

Aur jiss din Allah Taalaa inhen aur Allah ke alawa jinki yeh ibadat karte hai unhen jama keray ga ke kiya meray inn bandon ko tum ney gumrah kiya ya yeh khud hi raah say gumrah hogaye.

Woh jawab den gay kay tu pak zaat hai khud hume hi yeh zaiba na tha kay teray siwa auron ko apna MADATGAAR(AULIYA) banatay. Baat yeh hai kay tu ney enhen aur inn kay baap dadon ko aasoodgiyan ata farmaeen yahan tak kay woh naseehat bhula bethay yeh log thay hi halak hone wale.

Toh inhon ney to tumhen tumhari tamam baton mein jhutlaya ab na to tum mein azabon kay pherney ki taqat hai na madad kerney ki tum say jiss jiss ney zulm kiya hai hum ussay bara azab chakhayen gay.

Surah 25, ayat 17-19.

Shirk#1:

Bhar De Jholi Meri Ya Mohammad

Al-Quran: Ay Nabi keh dijiye insano se k tumhare nafa aur nuqsan ka ikhtiar sirf Allah k paas hy

(Surah Jin:21)

Shirk#2:

Shah-e-Madina, Sare Nabi Tere Dar Ke Sawali

Al-Quran: Ay logo! tum sirf Mere dar k faqeer ho

(Surah Fatir:15)

Shirk#3:

Jo Mang Dar-e-Must afa Se Maang

Al-Quran: jo mango sirf Mujh se mango, sirf Mai tumhari Dua Qabool krta hun

(Surah Momin:60)

Shirk#4:

Maula Ali Meri Kashti Paar Laga De

Al-Quran: Jab kashti mei sawar hote hain to Allah ko pukarte hain

(Surah Ankabut:65 ).

Hazrat Anas Bin Malik (Razi Allah unhuma) se Riwayat hai k Rasul Allah(Salal-Lah -u AalewaSallam) Ne Usman Bin Maz’un ki Qabar Par Nishaani k Taur par Ek Pathar Lagaya.

Hazrat Jaber (Razi Allah unhuma) Farmatey hai K Rasul Allah (Salal-Lahu AalewaSallam) Ne Qabaron ko Pukhta Banane Se Manaa Farmaya.

Hazrat Jaber (Razi Allah unhuma) Bayaan Farmatey hai k Rasul Allah (Salal-Lahu AalewaSallam) Ne Qabar par Kuch bhie Likhne se Manaa Kiya.

Hazrat Abu Sa’ed (Razi Allah unhuma) Se Riwayat hai k Nabi Kareem(Salal-La -hu AalewaSallam) Ne Qabar Par Emarat Bananey se Manaa Farmaya.

(Sunan Ibn-E Maja: Hadees Number: 1561-1564).

(Aye Nabi) Jab meray banday meray baray mein aap say puche to aap keh den kay mai unke boht hi qarib hun, har pukarney walay ki pukar ko jab kabhi woh mujhay pukaray sunta hu aur qabool kerta hun iss liye logon ko bhi chahaiye kay woh meri baat maan liya keren aur mujh per eeman rakhen taaki wo sahi raah paye.

Surah baqara, ayat 186.

•٠•●●•٠•