اقرأ باسم ربك الذي خلق

22 Dec 2017

Waseela Aur Aslaaf E Ummat Ka Tarika E Kaar


Kisi nek shaqs ke wasile ki kai surtein hai, ba'az jayez hai aur ba'az na-jayez hai. In me se jis Surat ki ta'eed salaf saliheen se hoti hai, wo hi jayez hai aur mashru hogi.

Aaiye Sahaba aur Taba'een ke daur mei chalte hai aur dekhte hai ke wo nek logo ke wasile ka kya mafhoom samjhate the:

۩ Daleel no.1

Sahabi e Rasool Sayyidna Muawiya r.a. ne apne daur me Barish ke liye ek bohat hi nek Tabayi Yazid bin Aswad rahimullah ka wasila pakda tha.

Ek riwayat ke alfaz hai:

إن الناس قحطو ابد مشق، فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود… 

"Damishq me log qahet-zada hogaye toh Sayyidna Muawiya r.a. Yazid bin Aswad r.h. ke wasile se barish talab karne ke liye nikle."

( تاريخ أبي زرعة الدمشقي:602/1، تاريخ دمشق:112،111/65، وسنده صحيح )

Yaha qarayeen karaam (readers) gaur farmaiye ke yeh bilkul wahi alfaz hai jo Sahih al Bukhari mei hai ke is me(استسقي بالعباس بن عبدالمطلب) ke alfaz hai aur is me (يستسقي بيزيد بن الأسود) ke alfaz hai.

Ab dekhe ke Sayyidna Muawiya r.a. ne Allah ta'la ko jo Yazid bin Aswad r.h. ka waasta diya tha,
isse kya murad thi?

Ek dusri riwayat mei iski wazahat hai is riwayat ke alfaz yeh:

"Ek dafa qahat pada, Muawiya bin Abu sufyan r.a. aur Damishq ke log barish talab karne ke liye nikle. Jab Muawiya r.z. minmbar par baith gaye farmaya, Yazid bin Aswad Jarshi r.h. kaha hai?
Logo ne inko awaz di, wo logo ko phalangte hue aye.
Muawiya r.a. ne inko hukm diya to wo mimbar par chadh gaye aur Ap ke qadmo ke pas baith gaye. Muawiya r.a. ne yunh dua ki:

Aye Allah! Hum teri taraf apne mei se sab se behtar aur afzal shaqs ki sifarish lekar aye hai, Aye Allah! Ham tere pas Yazid bin Aswad jarshi ki sifarish lekar aye hai. (Fir farmaya)
Yazid! Allah ta'la ki taraf hath uthaiye aur (dua farmaiye), Yazid ne hath uthaya aur logo ne bhi hath uthaye. Jald hi afaq ki maghribi janib ek dhaal numa badal ka tukda namodar hua, hawa chali aur barish shuru hogai. Hatta ke mahsus hua ke log apne gharou tak bhi na pohanch payein.

 (المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي:219/2، تاريخ دمشق:112/65، وسنده صحيح)

Hafiz ibn Hajar r.h. ne is aasaar ki sanad ko "Sahih" qarar diya hai (الإصابة في تميز الصحابة:697/6).

Malum hua ke Sahaba karam r.a. zinda aur maujud nek logo se dua kara ke iska hawala Allah ko dete the, yahi inka nek logo se Tawassul lene ka tariqa tha.Daleel no:2

Sayidna Muawiya r.a. ke alawa Sahabi e Rasool, Zahaak bin Qais r.a. ne bhi isi nek sahabi ka wasila pakda tha, Is riwayat ke alfaz bhi mulahiza farmaye:

"Zahaak bin Qais r.a. barish talab karne ke liye (khule maidan me) nikle to Yazid bin Aswad r.h. se kaha,
"(Allah ke samne) Bohat zyada rone wale! Khade ho jaiye(aur barish ke liye dua kijiye)."

(المعرفة والتاريخ:220/2، تاريخ أبي زرعة الدمشقي:602/1، تاريخ دمشق:220/65، وسنده صحيح)

Qarayeen karam hi bataiye ke kya Sayyidna Muawiya r.a. aur Sayyidna Zahaak bin Qais r.a. ko wasile ke mafhoom ka zyada ilm tha ya bad wale adwar ke kisi Shaqs ko?

Fir kisi ek bhi Sahabi ya Taba'ee ya siqah muhaddis se zaat ke wasile ka jawaz sabit nahi. Kya ab bhi koi zee'shaoor shaqs Sahih Al Bukhari wali hadith mei mazkur wasile se zat ka wasila murad lega?

Shaikh Ibn Taimiyyah r.h. farmate hai:

"RasoolAllah ﷺ ki moujudi ya ghair moujudgi ya wafat ke bad, RasoolAllah ﷺ ki zaat ka wasila pesh karna, Allah tala ko apki zaat ya deegar Ambiya karam a.s. ki zaat ki qasam dena ya Ambiya karam a.s. ko pukar kar un se hajat talabi karna, sab kamo ka hukm ek hai. Sahaba karam r.a. aur Taba'een ke haan yeh kam maroof na tha.

Iske bar'aks Sayyidna Umar bin Khattab r.a. aur Sayyidna Muawiya bin Abu sufian r.a., inke sath moujud Sahaba karam r.a. aur inke bad ane wale taba'een jab khushk sali mei mubtela hote to wo zinda, nek logo,
Maslan Sayyidna Abbas r.a. aur Yazid bin Aswad r.h. se dua karate aur is dua ko wasila banakar Allah se barish talab karte the, inhone aisi surate hal mei kabhi bhi RasoolAllah ﷺ ka wasila pakad kar barish talab nahi ki, na RasoolAllah ﷺ
ki Qabar e Mubarak ke pas na kisi aur ki Qabr ke pas balke Sayyidna Abbas r.a. aur Yazid bin Aswad r.a. ki taraf chale gaye.
Wo dua me RasoolAllah ﷺ ka wasila dene ke bajaye RasoolAllah ﷺ par Durud o Salam bhejte the. Sayyidna Umar bin Khattab r.a. ne farmaya tha ke
Aye Allah! Pahle Ham tere Nabi ﷺ ko tere darbar mei wasila banate the aur tu hame barish inayat farmata tha, Ab hum tere pas apne Nabi ke chacha ka wasile ke liye aye hai, lehaza hame bairsh ata farma, ya'ani sahaba karam ne jab RasoolAllah ﷺ ki hayat mubaraka me iqhtiyar kiye jane wale tariqe ko iqhtiyar karna (RasoolAllah ﷺ se dua karna) mumkin na samjha to iske badle me is tariqe (Sayyidna Abbas r.a. ki dua) ko iqhtiyar kar liya.

Yeh bhi to hosakta tha ke wo RasoolAllah ﷺ ki farmabadari par ate aur Aap ki zaat ka wasila iqhtiyar karte ya khule maidaan me jakar apni Dua me apka wasila in alfaz mei pesh karte jin se Allah ko makhluq ki qasam dena ya maqhluq ke waste se sawal karna lazim aata. Wo kah sakte the ke Aye Allah! Ham Tujhse tere Nabi ﷺ ke muqam o martabe ke tufael sawal karte hai ya tujhse tere Nabi ki qasam dete hai wagaira wagaira, jaisa ke ba'az log karte hai (lekin Sahaba e karam ne aisa nahi kiya)".

(مجموع الفتاوي:318/1) 

Qabile ghaur baat to yeh hai ke Salaf e saliheen raah e aetedal par the sunnat ke muttabe the, kisi zinda ya faut shuda shaqs ki zaat ke wasile ka inki zindagio me sabit nahi milta.

Shaikh ibn Taimmiya r.h. likhte hai:

"Fir ummat ke aslaaf wa aimma aur aj tak ke ulma e karam barish talab karne ke hawale se nek zinda logo ka wasila lene me sahaba karam r.a. ke tariqe par chalte hai. In me kahi ek se bhi yeh manqul nahi ki inhone fautshudgan ka wasila pesh kiya ho, inhone na Rasulo ka wasila pakda, na Ambiya ka aur na aam nek logo ka. Jo shaqs yeh dawa kare ke zinda aur faut shuda dono ka wasila barabar hai, halanke ulma e Islam, aslaaf e ummat aur ummat ke behtareen log is barabari ke qa'el na the, fir wo is biddati wasile se bezar hone walo ko kafir aur gumrah qarar de to Allah tala hi iske qaul wa fel par is se nimat le".

 (الرد علي البكري لابن تيمية،ص:127،126)

Salaf Salaheen ki pairwi hi Ahle Sunnat ka sha'ar hai.۩ Daleel no:3

Sayydina Anas bin Malik r.a. se riwayat hai, "Jab Sahaba karam ne tastar ko Fatah kiya to waha Taboot mei ek shaqs ka jism dekha, iski naak hamre ek hath ke barabar thi. Waha ke log is taboot ke wasile se galbah wa barish talab kiya karte the. Sayyidna Abu Musa r.a. ne Ameerul Momineen Sayyidna Umar bin Khattab r.a. ki taraf khat likha aur sara waqia sunaya, Sayyidna Umar r.a. ne jawab me likha ki yeh Allah ta'ala ke Nabiyo mai se ek Nabi hai. Na Aag Nabi ko khati hai na zameen, fir faramaya, Tum aur tumhare sathi koi aisi jaga dekho jiska tum dono ke alawa kisi ko ilm na ho,waha is taboot ko dafan kardo. Sayydna Anas bin Malik r.a. bayan karte hai ke main aur Sayyidna Abu Musa gaye aur ise (ek gumnam jaga me) dafan kardia.

(مصنف ابن أبي شيبه:4/7، الرقم:33819، وسنده صحيح) 

Yani Sayyidna Umar r.a. aur deegar Sahaba karam r.a. Anbiya karam a.s. ke jism ya inki zaat ko wasila banana jayez nahi samajhte the. Ajmi elaqou ke kuffar is Tawassul ke qa'ael the, un ke is fael e shani ko khatam karne ke liye Sayyidna Umar r.a. ne is Nabi ke jism ko gumnaam jagah dafan karne ka hukm de diya."۩ Daleel no:4

Abu Al-Aaliyah (Tabayi) rahimullah bayan karte hai, "Hamne jab Tastar ko Fatah kiya to har mizan ke baitul maal me ek charpayi dekhi. Is par ek faut shuda shaqs pada tha. Iske sar ke pas ek Kitab thi. Hamne wo kitab pakdi aur ise Umar bin khattab r.a. ki khidmat me le gaye. Unhone Hazrat Kaab Ahbaar Tabayi rahimullah ko bulaya jinhone is Kitab ka Arbi me tarjuma kardiya. Main Arabo mai se wo pahla shaqs tha jisne is kitab ko padha. Mai isko yun padh raha tha goya Qur'an ko padh raha hu. Abu Al-Aliya ke shagird kahte hai, "Maine Abu Al-Aaliyah se pucha ke is kitab me kya likha tha, unhone farmaya, "Isme Ummat e Muhammadia ki Seerat, Maamlaat, Deeen, tumhare lehje aur bad wale halaat. Maine arz kia, "Apne us faut shuda shaqs ka kya kiya"? Unhone farmaya, Hamne Din ke waqt muqtalif jagaho par Terah (13) Qabrein khodi, Fir raat k waqt inme se ek mei ise dafan kardia aur sab Qabren zamin ke barabar kardi. Is tarha karne ka maqsad yeh tha ke logo ko sahih Qabar ka ilm na ho aur wo Qabar kushai na kar sake. Maine arz kiya,Wo log is faut shuda shaqs se kya ummeed rakhte the?
Unhone faramaya, Unka khayal yeh tha ke jab wo qateh saali me mubtela hote hai to iski charpayi ko bahar nikaalne se un ko barish ata'a ki jati hai.
Maine pucha, Apke qayal me wo Shaqs kon tha? Unhone kaha, Jise Daniyal a.s. kaha jata hai. Maine pucha, Ap ke khayal me wo kitne arsa se faut ho chuka tha? Unhone kaha, "Teen sau (300) saal se.
Maine pucha, Kya iske jism me koi tabdeeli aayi thi? Unhone jawab dia: Nahi, bas guddi se chand Baal gire the, kyunke Ambiya karam a.s. ke jism me na zamin Tasarruf karti hai na darinde ise khaate hai."

(السيرة لابن إسحاق، ص:67،66، طبع دارالفكر، بيروت، دلائل النبوة للبيھقي:382،381/1، طبع دار الكتب العلمية، بيروت) 

In dono aasar se sabit hua ke Sahaba karam aur Ambiya karam ke jismo aur un ki Qabron se tawassul ko najayez samjhte the. Isliye inhone bade ehtemam se Daniyal Nabi a.s. ke jism mubaraka ko chupa diya take na logo ko inki khabar ka ilm ho aur na wo inse tawassul kar sake.

Ba'az log Khayanat ilmi se kaam lete hue in riwayaaat ke aadhe tukde samayeen ke samne rakhte hai aur inhe batate hai ke Ambiya karam ke ajsaam aur inki Qabro se tawassul Sahaba karam r.a. ke zamane me bhi liya jata tha. Yeh log agle tukde dakaar jate hai jinme wazahat hai ke yeh kaam ajmi kuffar ka tha aur Sahaba karaam ne inke is kaam ko jayez nahi samajha aur na inhe is kaam ki ijazat di balke iske sadbaab ke liye entehaai aqdamaat kiye.

Ye harkat badtareen khiyanat hai, dunya me to Allah ne aise naam nihad scholars ko mohlat di hui hai, lekin aise log roz e qayamat azab ilahi se nahi bach payenge, agar Allah ne chaha. Ab bhi mouqa hai, inhe hashar aur hisab se zarur jana chahiye.

Is bare me Shaikh ibn Taimiyyah rahimullah farmate hai, "Salaf saliheen (sahaba wa tabayeen) is darwaze (ambiya wa saulaheen ke tawassul) ko band karte the, jab musalmano ne tastar ke ilaqe ko Fatah kiya to waha ek faut shuda salamat shaqs ko dekha, inhone ise Daniyal Nabi qarar diya. Iske qareeb ek Kitab thi, jisme waqyaat ka zikr tha. Is ilaqe ke log iske tawassul se barish talab karte the.
Sayyidna Abu Musa Ash'ari ne is bare me Umar r.a. ko khat likha to inhone jawaban farmaya ke din ko 13 Qabren khodi jaye, phir raat ke andhere me in me se ek me Daniyal a.s. ko dafan kardiya jaye, phir Qabar ka nishan mita diya jaye take log shirk me mubtela na ho.

(مجموع الفتاوي:170/27) 

Shaikh Ibn Tamiyyah rahimullah farmate hai, "Is waqye me Muhajireen aur Ansar Sahaba karam r.z. ne Daniyal a.s. ki Qabar ko chupaya hai take log iski waja se shirk o biddat me mubtela na ho. Isse malum hota hai ke Sahaba karaam, Ambiya karam wa saleh ki qabrou se tawassul ko najayez samjhte the.
•٠•●●•٠•
Related:
۩ NEK LOGO KA WASILA LAGA KAR DUA MANGNE KE AHKAAM