اقرأ باسم ربك الذي خلق

26 Apr 2020

Ramzaan ki Mubarakbaad Dena | Jayez ya Na-Jayez


Alhamdulillah..

Ramzaan, Eid ya Juma ki mubarakbaad dena ye hamare muashre ka ek riwaj hai, aur Deen ka usool ye kahta hai ki koi bhi rasm-riwaj ko apnane ki ijazat hai jab tak ki wo Quran ya sahih hadees ke khilaf na ho.

Toh is liye chahe wo Ramzan ki aamad ki Mubarakbaad dena ho ya Eid ki ya fir Juma ki, isme koi harj nahi hai.

۩ Shaykh ibn Uthaymeen se Eid ki mubarakbaad dene ke mutallik pucha gaya gaya:

'Namaz eid ke baad musafah karne, gale milne aur mubarakbaad dene ka kya hukm hai?'

Toh Shaykh ka jawab tha:

'In chizo me koi harj nahi hai, kyuki log use bataur Ibadat aur Allah taala ka qurb samajh kar nahi karte hai, balki log ye bataur riwaaj (custom) aur izzat o ikraam aur ehtram karte hai, aur jab tak shariyat me kisi rasm-riwaj ki mumaniyat (manaahi) na aaye to bunyadi usool ye hai ki us chiz ki ijazat hoti hai.'

Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 16/208-210.

Aur akhir me, Ramzan ki mubarakbaad dene me koi harj nahi hai, is baat par Ummat e Muslimah ka Ijma bhi hai.

•٠•●●•٠•

Related: