Iqra'

Guiding You To Truth

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

ISNAD E HADITH DEEN KA HISSA HAI

hadeethmissinglink-690x366

 

Hazrat Abdullah bin Usman farmate hai ki maine Abdullah bin Mubarak ko farmate hue suna ki Isnad e Hadith Deen ka hissa hai. Aur agar Isnad na hote to har aadmi apni marzi ka Deen bayan kar deta. Abu Ishaq Ibraheem bin Eesa farmate hai maine Abdullah bin Mubarak ke samne ek hadith bayan ki. Hadith sun kar unhone farmaya ye hadith kiski riwayat hai, Maine kaha Shahab bin Kharash ki. To unhone farmaya ke wo siqah hai. Fir un hone kaha Shahab ne kisse riwayat ki hai? Maine kaha Hajaj bin Dinar se. Unhone farmaya ki wo bhi siqah hai. To unhone farmaya ke Hajaj ne kisse riwayat ki? Maine kaha ki wo kahta hai ki Rasool ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya. Toh Hazrat ibn Mubarak ne farmaya. Aey Abu Ishaq, Hajaj aur RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke darmiyan to itna taweel jungle (yani zamana) hai, jis ko tay karte karte Unnto (camel) ki gardane thak jayengi (yaani ye hadith to munqate hai matlab bich me ek raawi nahi hai).

Is hadith ki mazeed wazahat:

Unke kahne ka matlab hai ki Hajjaj ne RasoolAllah se kaise riwayat kar diya jab ki un ke bich ka zamana boht zyada hai, bich maise ek raawi miss hai aur isliye ye hadith qabil e qubool nahi hai. Halaanke ke banda (Tabayee) siqah hai lekin fir bhi ye riwayat nahi qabile qubul hai kyuki bich ke ek raawi miss hai.
Hamare muashre me to kahte hai ki Imam Abu Hanifa r.h. ne farmaya, fula r.h. ne farmaya. Ye dekhe Abdullah bin Mubarak jo Imam Abu Hanifa ke shagird hai wo kah rahe hai ki kayi jungle hai bich me RasoolALlah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм tak pohchne ke liye. Lekin ye jungle ko baaz Hanafi log ne paar kar liye hai jo 400 saal the aur Hidaya likh kar pare maari aur kaha ki Imam Abu HAnifa ne farmaya jab ki iski koi sanad hi nahi hai. Imam Abu Hanifa ki hadith le kar aye ham manenge lekin un ke zaati aqwal to hamare liye Hujjat nahi hai.

MUQADDAMAH SAHIH MUSLIM, Hadith- 32.

gold-brown-floral-divider-1

source:- SAHIH MUSLIM KA MUQADDAMAH

ASR SE PAHLE CHAR RAKAT PADHNE KI FAZILAT

10478449_335630773255650_5148780324441802782_n

 

 

Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya: ‘Jo shaqs Asr se pehle 4 rakat (sunnat) padhe, Allah is par rahmat kare.’

(Tirmizee: al Salah 430 – Abu Dawood: Abwab al Tatwoo 1271) Ise Imam Ibne Khuzaima, Imam Ibne Hibban aur Imam Nawavi ne Saheeh kaha.

Namaz Asr se pahle char rakat (sunnat) namaz ada karne wala shaks RasoolAllah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ki dua apne hisse me sametna hai aur Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ka amal mubarak bhi yahi tha ki Aap Asr ki farz namaz se pahle char rakat (do-do kar ke) ada farmate:

Ali r.a. se riwayat hai Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм Asr se pehle 4 rakat padhte the aur 2 rakat ke baad tasshahud aur dua padh kar salam pherte the.

(Tirmizee: 429) Imam Tirmizee ne Hasan kaha.

gold-brown-floral-divider-1

Allah se dua hai ki wo hame is sunnat ko kasrat se padhne ki taufeek ata kare. aameen.

CHAR SUNNATE DO-DO KARKE PADHNA AFZAL HAI

Abdullah ibn Umar r.a. se riwayat hai ki Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαн нυ αℓℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya: ‘Raat aur din ki (sunnat,nawafil) namaz do (2) do (2) rakatei’n (padhi jaati) hain.’

(Abu Dawood: Abwab al Tatwoo 1295) Imam Ibne Khuzaima aur Imam Ibne Hibban ne ise Saheeh kaha.

Is hadith se malum hua hai ki char sunnate do-do karke do salaamo ke sath padhni chaiye.

Naafe (Tabaee) se riwayat hai ki Abdullah ibn Umar r.a. din ko char-char rakate (sunnat) padhte the.

Musannaf ibn Abi Shaiba, Volume-2, page- 274, Hadith- 6634. Sanad Hasan.

Naafe riwayat karte hai ki Abdullah ibn Umar r.a. raat ko do-do rakate aur din ko char rakat (nawafil) padhte the, fir salaam ferte the.

Musannaf Abdul Razzak, 2/501, Hadith- 4225. Sanad Hasan.

Is hadith se malum hua ki ek salaam me char sunnat padhna bhi jayez hai. Lekin behtar yahi hai ki Marfu hadith ki wajah se witr ke alawah tamam sunnate aur nawafil do-do karke padhi jaye.

Hasan al Basri rahmatullah alaihe farmate hai: “صلوۃالنھار رکعتان رکعتان” Din ki namaaz do-do rakate hai.

Masaail Imam Ahmad wa Ishaaq bin rahviyah, riwayat Ishaq bin Mansur al-Kausaj 1/205, Fiqrah : 433 ; Sanad Sahih, 

Imam Ahmad bin Hambal r.h. din ki nafil namaz do-do karke padhte the.

Aidan Fiqrah: 405

gold-brown-floral-divider-1

-لقد کان لکم فی رسول اللہ أسوۃ حسنۃ

NIKAH KI RAAT DO RAKATE PADHNA

Nikah Ki Raat Ko Do Rakat Namaz Kaise Padhi Jaye?

Alhamdulillah ..

Sabse pahle :

Kuch ulemao ne nikah wali raat me  biwi se milne se pahle do rakat namaz padhna mustahab samjha hai, aur is muamle me Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм se koi tareeka sabit nahi hai balki kuch sahaba raziallaho anhuma se riwayate milti hai:

۩1. Abu Usayd ke aazad karda Gulam Abu Sa‘eed se riwayat hai, unhone kaha : Maine shadi ki jabki mai gulam tha, toh maine Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke kuch sahabao ko dawat diya jinme Ibn Masood, Abu Zarr aur Huzaifa r.a. bhi the. Wo kahte hai: Unhone mujhe sikhate hue farmaya : Jab tumhare pas tumari biwi ko laya jaye to tum do rakat namaz padho, fir tum Allah taa’la se us chiz ke liye bhalai ki dua mango jo tumhare pas ayi hai, aur uske burai se Allah se panah mango, fir tum apni biwi ke nazdeek jao.

  Narrated by Ibn Abi Shaybah in al-Musannaf (3/401) and ‘Abd al-Razzzaaq in al-Musannaf(6/191). Shaykh al-Albaani (may Allah have mercy on him) said: Its isnaad to Abu Sa‘eed is saheeh.

Adaab al-Zafaaf, p. 22.

۩2. Shaqeeq se riwayat hai ki unhone kaha: Ek aadmi Abdullah (ibn Masood r.a.) ke paas aya jise Abu Jareer kaha jata tha, toh usne kaha : Maine ek naujawan ladki se shady ki hai aur mujhe ye dar hai ki wo mujhe na-pasand karegi. Wo kahte hai ki toh Abdullah ne kaha: Muhabbat Allah ki taraf se hai aur napasandagi shaitan ke taraf se hai, wo chahta hai ki Allah ne tumhare liye jo chiz halal kar diya hai use tumhare nazdeek napasandida bana de, Isliye Jab wo tumhare pas aye toh use hukm do ki wo tumhare piche do rakat namaz padhe. 

Narrated by Ibn Abi Shaybah in al-Musannaf (3/402); ‘Abd al-Razzaaq in al-Musannaf(6/191); al-Tabaraani in al-Mu‘jam al-Kabeer, 9/204. 

Shaykh al-Albaani (may Allah have mercy on him) said: Its isnaad is saheeh. End quote. 

Adaab al-Zafaaf, p. 24

Sheikh ibn Baaz se pucha gaya ki : Log kahte hai ki shady ke liye ek namaz hai, aur use sunnat ya shady ki sunnat ka naam dete hai, aur wo jama (sex) se pahle hai, aur wo ye kahte hai ki : Do rakat namaz padhi jaye aur uske baad jama kiya jaye. Hamse mashroo kare, shukriya.

Unhone jawab diya:

“Is silsile me kuch sahaba se Hadeese riwayat hai ki jama karne se pahle do rakat namaz padhi jaye, lekin is bare me koi aesi hadith nahi hai jis par sehat ke aetbar se bharosa kiya ja sake, agar wo do rakat padhta hai jaisa ki kuch salaf ne kiya hai to isme koi baat nahi hai, aur agar wo aesa nahi karta hai tab bhi koi baat nahi, aur is silsile me muamla wasih hai, aur mai is bareme koi sunnat nahi janta jis par bharosa kiya jaa sake. End quote.

source:- http://www.binbaz.org.sa/mat/15590

Dusra:

Jaha tak use buland aawaz se ya dhimi aawaz se padhne ke hukm ka muamla hai: Toh agar wo raat ko padhi ja rahi ho toh buland awaz se padhi jayegi, aur agar din ke waqt padhi ja rahi ho to dhimi awaz se padhi jayegi. In do rakat me Quran ka koi bhi hissa padha ja sakta hai.

Teesra

Jaha tak dua ka sawal hai to woh apne hath ko uske sir ke samne ke hisse (Peshani) par rakh kar kahe:

“اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ”

Allaahumma inni as’aluka khayraha wa khayra ma jalabtaha ‘alayhi wa a‘oodhi bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha ‘alayhi “

Ae Allah, mai tujhse iski bhalai aur us bhalai ki dua karta hu jis par tu ne ise paida kiya hai, aur mai iske shar aur us shar se tere panah me aata hu jis par tune ise paida kiya hai.

Narrated by Abu Dawood (2160); classed as hasan by al-Albaani in Sunan Abi Dawood.

Aur hamare ilm ke mutabik, hadith me is dua ka waqt ka bayan nahi hua hai, isliye chahe to use do rakat namaz padhne se pahle padhe ya uske baad.

Aur Allah sab se behtar janta hai.

leafy_divider

Source:- Islamqa.info

« Older posts

© 2017 Iqra'

Theme by Anders NorenUp ↑

Copyright © 2017 www.iqrakitab.com. All Rights Reserved.  WordPress Plugin